Edukacja

Oświata w mieście

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych. W zakresie wychowania przedszkolnego  Miasto prowadzi 7 przedszkoli miejskich, w tym w 2 z oddziałami integracyjnymi oraz udziela wsparcia w formie dotacji 14 przedszkolom niepublicznym. Realizacja obowiązku szkolnego odbywa się w 11 szkołach podstawowych, w tym w jednej z oddziałami integracyjnymi, dwóch z oddziałami sportowymi i mistrzostwa sportowego – piłka siatkowa dziewcząt, piłka koszykowa chłopców, piłka nożna chłopców. Dwie szkoły posiadają baseny pływackie. Na tych obiektach oraz na basenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Miasto organizuje naukę pływania dla wszystkich uczniów klas II i III szkół podstawowych.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkoły, wsparcia udziela również zespół psychologów i psychoterapeutów działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Oferta zajęć pozalekcyjnych szkół podstawowych rozszerzona jest o zajęcia specjalistyczne i sportowe w ramach programu „Szkoła Rodzina Środowisko”. Szkolnictwo podstawowe uzupełniają 3 szkoły niepubliczne.

Dzieci i młodzież uzdolniona artystycznie może rozwijać swoje zainteresowania w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia, którą Miasto prowadzi na mocy porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Młodzieżowym Domu Kultury i Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia.

Uczniowie kończący szkołę podstawową mają możliwość kontynuacji nauki w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Stargardzki. [zobacz]

Po zdaniu egzaminu dojrzałości młodzież może podnosić swój poziom wykształcenia w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum Wydział zamiejscowy w Stargardzie oraz Filii Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.