Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna na lata 2023-2025

Rozporządzenie Rady Ministrów

Uchwała Rady Ministrów

Charakterystyka programu 2023-2025

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników

Termin składania wniosków