Obwody szkół podstawowych

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Stargard oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2023 r.

Sieć szkół – obwody