Rekrutacja

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 21/2023

Pobierz – Zarządzenie

Rekrutacja do szkół podstawowych

Pobierz – Postępowanie rekrutacyjne do I klas publicznych szkół podstawowych

Rekrutacja do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego

Pobierz – Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego

Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

Pobierz – Zarządzenie

Pobierz – Postępowanie rekrutacyjne

Wniosek o przyjęcie

Potwierdzenie woli

Ważne terminy

Rekrutacja do przedszkoli miejskich

Pobierz – Postępowanie rekrutacyjne

Poradnik