Rekrutacja

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 20/2024 i 42/2024

Pobierz – Zarządzenie nr 42/2024

Pobierz – Zarządzenie nr 20/2024

Rekrutacja do szkół podstawowych

Pobierz – Postępowanie rekrutacyjne do I klas publicznych szkół podstawowych

Rekrutacja do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego

Pobierz – Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego

Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

Pobierz – Zarządzenie

Pobierz – Postępowanie rekrutacyjne

Wniosek o przyjęcie

Potwierdzenie woli

Ważne terminy

Rekrutacja do przedszkoli miejskich

Pobierz – Postępowanie rekrutacyjne

Wykaz wolnych miejsc

Poradnik

Oświadczenie