Rekrutacja

Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 29/2022

Pobierz – Zarządzenie

Rekrutacja do szkół podstawowych

Pobierz – Postępowanie rekrutacyjne do I klas publicznych szkół podstawowych

Rekrutacja do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego

Pobierz – Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego

Rekrutacja do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia

Pobierz – Postępowanie rekrutacyjne

Pobierz – wniosek

Pobierz – Potwierdzenie woli

Rekrutacja do przedszkoli miejskich

Pobierz – Postępowanie rekrutacyjne

Pobierz – wniosek

Pobierz – Oświadczenie

Pobierz – Deklaracja o kontynuowaniu

Pobierz – Potwierdzenie woli