Podatek od nieruchomości

Wysokość stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LV/549/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLIV/442/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXI/335/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XX/230/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr X/126/2019 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała I/16/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała NrXXXVI/381/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie dnia 28 listopada zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji podatkowych

Uchwała Nr XXXIII/340/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXIV/250/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXII/226/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.