Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego

Interpretacja indywidualna do wniosku przesłanego 29.10.2020 r. do Prezydenta Miasta Stargard

Intepretacja indywidualna do wniosku przesłanego 23 maja 2011 r. do Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Intepretacja indywidualna do wniosku przesłanego 01 września 2011r do Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński

Intepretacja indywidualna do wniosku przesłanego 29 grudnia 2011r do Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński

Intepretacja indywidualna do wniosku przesłanego 02 stycznia 2013 r. do Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński

Intepretacja indywidualna do wniosku przesłanego 22 lipca 2013 r. do Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński

Intepretacja indywidualna do wniosku przesłanego 12 czerwca 2014 r. do Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński

Intepretacja indywidualna do wniosku przesłanego 06 lipca 2015 r. do Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński

Intepretacja indywidualna do wniosku przesłanego 30 stycznia 2017 r. do Prezydenta Miasta Stargard

Intepretacja indywidualna do wniosku przesłanego 8 lutego 2018r do Prezydenta Miasta Stargard

Intepretacja indywidualna do wniosku przesłanego 1 lutego 2019r do Prezydenta Miasta Stargard

Intepretacja indywidualna do wniosku przesłanego 11 kwietnia 2022r do Prezydenta Miasta Stargard