Aktualności – rewitalizacja

02.09.2023

„Znamy się z podwórka”

Chwalimy się OGROMNYM sukcesem!

Przemek Antczak, członek Komitetu Rewitalizacji oraz pracownik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie przez całe wakacje wspólnie z Członkami i Członkiniami Komitetu Rewitalizacji, trenerami Pogoni Szczecin, Kamilą Kisielewską i opiekunką dzieci ze Świetlicy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny Szczecin, Panią Ewą Predko realizował projekt „Znamy się z podwórka”.

2 września, na podwórku kamienicy nr 74-76 przy ulicy Wojska Polskiego w Stargardzie odbył się finał projektu. Projekt zakładał działania z grupą dzieci i młodzieży ze Świetlicy TPD przy ulicy Wojska Polskiego/M. Konopnickiej w Stargardzie. Celem przedsięwzięcia było zorganizowanie przez wychowanków (oraz ich bliskich) wydarzenia na podwórku kamienicznym o charakterze sportowym (strefa Pogoń), artystycznym (makijaże artystyczne) i edukacyjnym (przedstawienie teatralne z legendami pomorskimi w tle). Realizacją projektu od jego początku (lista zakupów, zaproszenie odbiorców, przygotowanie przestrzeni etc.) zajmowały się dzieci i młodzież (przy wsparciu opiekunów – Przemka i p. Ewy).

Na sobotnie spotkanie przyszło… ponad 60 osób!!! Serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM zaangażowanym w projekt (przenoszenie rzeczy, porządkowanie terenu, opiekowanie się gośćmi, serdeczną pomoc i wskazówki): w szczególności Pani Ewie i dzieciom, ich rodzicom i opiekunom, pracownikom miejskich instytucji, gościom, którzy z nami byli oraz Weronice za upieczenie pysznych babeczek!

21.04.2023

Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie

Komitet Rewitalizacji po raz kolejny udowodnił, że to człowiek tworzy przestrzeń wokół nas. 21 kwietnia br. na terenie wyremontowanej Książnicy Stargardzkiej stargardzianie, pracownicy KS oraz członkowie stargardzkiego Komitetu Rewitalizacji własnoręcznie zasadzili rośliny, które od dzisiaj będą cieszyć nasze oczy. Uczestnicy projektu podkreślali, że taka praca to dla nich przyjemność i okazja do sąsiedzkiej integracji. Równie ważne było zadbanie o najbliższą okolicę zmodernizowanej placówki, z której już za kilka miesięcy skorzystają wszyscy mieszkańcy.

Choć na nowe otwarcie biblioteki trzeba jeszcze poczekać, 6.05. (sobota) można wziąć udział w „Pikniku Sąsiedzkim”. To będzie kolejna okazja do spędzenia czasu w miłym towarzystwie. Coś ciekawego znajdą tam dla siebie także najmłodsi stargardzianie. Początek o 16:30 na terenie przy Książnicy.

Nowe nasadzenia przy KS to część projektu „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkim mieszkańców na wspólne popołudnie w doborowym towarzystwie.

15.11.2021

Pierwsza ewaluacja „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Stargard na lata 2016-2026” zaakceptowana przez Komitet Rewitalizacji

15 listopada 2021 roku na kolejnym spotkaniu członkowie Komitetu Rewitalizacji przegłosowali przyjęcie pierwszej ewaluacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Stargard na lata 2016-2026”. Dokument pokazuje, iż program rewitalizacji w naszym mieście podąża w dobrym kierunku. Znacząca większość przedsięwzięć rewitalizacyjnych została zrealizowana (25%) lub jest na etapie realizacji (36%), a projekty zostały zrealizowane zgodnie z założeniami GPR. Postęp realizacji poszczególnych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w GPR z punktu widzenia ewaluacji on going należy ocenić jako wysoki. Wartość wszystkich 44 projektów wpisanych na listę projektów na obszarze Śródmieście Starówka wynosi 150.883.324,78 zł. Na chwilę obecną swoją realizację zakończyło 10 projektów o łącznej wartości 15.466.866,35 zł. W trakcie realizacji jest 17 projektów, których wartość  wynosi 59.662.076,18 zł. Na chwilę obecną nie jest realizowanych 17 projektów na łączną kwotę 75.754.382,25 zł. Więcej informacji na temat postępu działań rewitalizacyjnych w naszym mieście znajdziecie Państwo w załączonym dokumencie.

Na spotkaniu omówiono również propozycję działań w zakresie pracy z dziećmi z ul. Wojska Polskiego w formie warsztatów, aby pomóc dzieciom z rodzin patologicznych nie powielać wzorca zachowań rodziców. Warsztaty miałyby polegać na nauce naprawiania różnych rzeczy, pomocy w sprzątaniu, czy chociażby zorganizowania turnieju piłki nożnej dla młodzieży

ewaluacja-Gminnego-Programu-Rewitalizacji-Gminy-Miasto-Stargard-na-lata-2016-2026

17-19.09.2021

Muzealne kamienice znowu opowiadają swoją historię

W dniach 17 i 19 września 2021 roku w ramach realizacji projektu „Muzealne kamienice pełne tajemnic”, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie wspólnie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 3, mieszkańcami kamienicy nr 26 przy ulicy B. Limanowskiego i Komitetem Rewitalizacji zorganizowało warsztaty pn. „Tajemnice Kamienicy”.

W trakcie spotkania mieszkańcy mieli okazje poznać style i trendy ówczesnej architektury, a także dokonać analizy przedwojennych ksiąg adresowych – niezbędnych do określenia imion, nazwisk i wykonywanych zawodów ówczesnych stargardzian – tyczących się poszczególnych lokali mieszkalnych. Ponadto, uczestnicy warsztatów dowiedzieli się jak wyglądało życie codzienne w XIX wieku. Część warsztatowa poświęcona była dźwiękom (melodie fortepianu, rozmowy lokatorów, bawiące się dzieci, dogłosy ulicy), przy pomocy których uczestnicy sporządzili portrety wybranych lokatorów (przykładowo: Ernst Schulz, Anna Witt, Peter Herbert etc.). Kolejnym działaniem warsztatowym była próba zmierzenia się z pismem gotyckim. Zwieńczeniem spotkań było samodzielne zaprojektowanie wymarzonej, papierowej kamienicy, a także mała wystawa prac uczestników na klatce schodowej pod nazwą Ulotne. Zainteresowanie tym wydarzeniem przerosło najśmielsze oczekiwania – wzięło w nim udział ponad 70 uczestników. Nostalgiczne i pełne emocjonalnego ładunku spotkanie było początkiem cyklu, który to poświęcony będzie XIX-wiecznym secesyjnym kamienicom, ich mieszkańcom i przedwojennym życiu na terenie naszego miasta.

12.11.2019

Podwórkowe opowieści

W sobotę 16 listopada br. o godz. 11:00 na podwórku kamienicy przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 19 odbędzie się wyjątkowe, wielopokoleniowe spotkanie, na które serdecznie pragniemy Państwa zaprosić.

Program spotkania obejmuje:

• 11:00 – 14:00 wspólne zagospodarowanie podwórka- zamontowanie elementów drobnej architektury (stolik plus ławki), sadzenie krzewów i kwiatów, malowanie kwietników;
• 15:00 „Historie opowiedziane dźwiękiem”- wystawa przedwojennych zdjęć ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego, autentyczne powojenne opowieści o rodzinach i miejscach, a wszystko okraszone piękną, nastrojową muzyką, która pomoże nam poczuć klimat powojennych czasów.

Zaproszenie na spotkanie Podwórkowe opowieści

17.08.2018

Komitet Rewitalizacji wydał opinię w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji

Czwarte spotkanie Komitetu Rewitalizacji odbyło się 14 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Czarnieckiego 17. Celem spotkania było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard na lata 2016-2026, a także wydania opinii w sprawie oceny aktualności i stopnia realizacji GPR oraz konieczności aktualizacji GPR.

Komitet Rewitalizacji

W trakcie spotkania P. Joanna Tomczak, Z-ca Dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego UM Stargard, przedstawiła przyczyny konieczności aktualizacji GPR, podkreślając, że zaistniała potrzeba, by wzmocnić procesy rewitalizacyjne poprzez wykreowanie nowych projektów i wpisanie ich na listę podstawową, które zintensyfikują działania społeczne skierowane do osób z obszaru Śródmieście Starówka. Będą to dwa przedsięwzięcia z zakresu przystosowania obiektów Książnicy i kamienic przy Rynku Staromiejskim 2-4 do nowych funkcji społecznych. Zostaną one wyodrębnione z projektu znajdującego się na liście podstawowej nr 30 „Stargard- Klejnot Pomorza- renowacja historycznej zabudowy”.

Następnie P. Sylwia Kalmus-Samsel, Dyrektor Biura Strategii Miasta UM Stargard, streściła ocenę z realizacji GPR wraz z projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2026.

Za przyjęciem uchwały głosowało pozytywnie 11 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Za przyjęciem opinii w sprawie oceny aktualności i stopnia realizacji GPR głosowało pozytywnie 11 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Głosowanie było jawne, głosowano poprzez podniesienie ręki. Z głosowania wyłączeni zostali pracownicy Urzędu Miejskiego w Stargardzie. Tym samym projekt uchwały trafi pod obrady Rady Miejskiej w Stargardzie.

29.07.2018

Razem dbają o podwórko

Ławki, kosze na śmieci, pergola, a także nasadzenia roślin- podwórko kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 78a staje się coraz ładniejsze i bardziej funkcjonalne. Komitet Rewitalizacji wraz z mieszkańcami zamontowali elementy małej architektury w ramach projektu „Przyjazne podwórko”.

Razem dbają o podwórko

Akcja to możliwość kształtowania naszego otoczenia przez samych lokatorów. Dzięki rozmowom z Komitetem Rewitalizacji udało się ustalić, czego najbardziej potrzebują mieszkańcy konkretnego terenu. Na dobry początek na podwórku kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 78a pojawiły się ławki i pergola. Wokół niej wspólnymi siłami zasadzono bluszcz, który już wkrótce wespnie się po metalowej podporze, tworząc zaciszny zielony kąt. Zmiany ucieszyły przede wszystkim najmłodszych mieszkańców. Prace ogrodowe były także okazją do rozmów o dalszych zmianach. Lokatorzy sugerowali potrzebę wybudowania m.in. chodnika i placu zabaw.

„Przyjazne podwórko” to projekt wpisany w „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard na lata 2016-2026”. W ramach zadania już w ubiegłym roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami budynku przy ul. Wojska Polskiego 78a. Dorośli i dzieci wzięli udział w warsztatach „zaPLANnujMY”, podczas których dowiedzieli się, w jaki sposób sami mogą wpłynąć na najbliższe otoczenie. Takie spotkania to również cenne wskazówki dla członków Komitetu Rewitalizacji.

Działania w ramach projektu „Przyjazne podwórko” wpływają na poprawę estetyki miasta, ale mają także walor edukacyjny. Mieszkańcy biorą udział w pracach, dzięki czemu później razem dbają o upiększony teren. „To nasze ławki, nie pozwolimy ich zniszczyć”- powiedział jeden z chłopców na zakończenie prac na podwórku przy ul. Wojska Polskiego 78a.

20.06.2018

Spacer studyjny członków Komitetu Rewitalizacji

W dniu 18 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie Komitetu Rewitalizacji. Omówiono na nim sprawy bieżące oraz uzgodniono następny termin spotkania na 27 sierpnia 2018 r., gdzie p. Przemysław Antczak przedstawi swój projekt pod nazwą „Historia opowiedziana dźwiękiem, koncerty na kamienicznych podwórkach”.

Gościem poniedziałkowego spotkania Komitetu Rewitalizacji była p. Monika Jarosz-Szczepaniak, Ogrodnik Miejski, Z-ca Dyrektora Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie, która przedstawiła prezentację pod tytułem „Rewaloryzacja parków Chrobrego, Popiela i Jagiellońskiego jako element rewitalizacji”. Prezentacja dotyczyła projektu, który jest współfinansowany przez UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pod nazwą „Planty Stargardzkie ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim”.

Zadanie obejmuje m.in. wykonanie prac zieleniarskich w Parku Jagiellońskim, Parku Popiela, Parku Chrobrego oraz na terenie Skweru Andersa, budowę ciągów pieszych w Parku Jagiellońskim, Parku Popiela i na terenie Skweru Andersa, budowę oświetlenia parkowego w Parku Popiela i Parku Jagiellońskim, naprawę i kosmetykę zabytkowych schodów w Parku Popiela i Mostu Panieńskiego łączącego Park Popiela z Parkiem Jagiellońskim, budowę placu zabaw i innych elementow małej architektury, a także monitoring żywotności zieleni w latach 2019 i 2020. Planowany termin zakończenia realizacji to 31.12.2018 r.

Po przedstawieniu założeń przedsięwzięcia oraz wizualizacji czonkowie Komitetu wyruszyli na spacer studyjny pod przewodnictwem p. M. Jarosz-Szczepaniak. Trasa wiodła od Parku Chrobrego, poprzez Piastowki, Popiela aż do Jagiellońskiego, gdzie uczestnicy mogli naocznie zapoznać się z postępem prac i realizacją tego ciekawego projektu.

25.05.2018

Szkolenie z pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Z inicjatywy członków Komitetu Rewitalizacji 22 maja br. w siedzibie Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie odbyło się szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych. Gośćmi Komitetu byli przedstawiciele Lokalnego Punktu Informacyjnego w Pyrzycach, Panowie Tomasz Tyczkowski i Michał Marszałek, Specjaliści ds. Funduszy Europejskich, którzy opowiedzieli o sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich oraz Pan Artur Gałęski, przedstawiciel Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, który zaprezentował m.in. FIO- Fundusz Inicjatyw Europejskich i ASOS- Aktywność Społeczną Osób Starszych.

Rewitalizacja szkolenie

Zagadnienia z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Interreg IV A oraz Funduszy Małych Projektów przedstawiła Pani Joanna Tomczak z Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Stargardzie. Wszystkie przedstawione działania będzie można wykorzystać jako narzędzia w realizacji zadań związanych z rewitalizacją na obszarze Śródmieście Starówka w Stargardzie.

26.04.2018

Komitet Rewitalizacji gościł delegację z Czech i Bytomia

Trzecie spotkanie Komitetu Rewitalizacji odbyło się 23 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ul. Czarnieckiego 17. W spotkaniu wzięło udział 24 osoby, w tym delegacja z Czech i Bytomia.

Komitet rewitalizacji gościł delegację z Czech i Bytowmia

Na spotkaniu przyjęto w głosowaniu jawnym Informację za rok 2017 z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard na lata 2016-2026”. Podczas spotkania P. Arleta Majewska, Zastępca Dyrektora Biura Strategii Miasta, przedstawiła prezentację „Dobre praktyki w rewitalizacji”, a P. Przemysław Urbański ze Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zaprezentował projekt Stargardzkiego Centrum Nauki przy ul. Bolesława Chrobrego 21.

W końcowej części spotkania został ustalony termin szkolenia nt. źródeł finansowania projektów na dzień 22 maja 2018 r. w Domu Kultury Kolejarza, a także zostały podjęte tematy zorganizowania spaceru studyjnego Komitetu Rewitalizacji oraz pikniku dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Termin spaceru i pikniku zostanie ustalony w terminie późniejszym.

09.04.2018

Porozmawiali o rewitalizacji

– Było to spotkanie w atmosferze dialogu. Prelegenci opowiadali nie tylko o sukcesach, ale również o swoich porażkach i problemach, których nie udało się uniknąć – mówi Arleta Majewska z Biura Strategii Miasta na temat konferencji „Dobre praktyki w rewitalizacji”, która odbyła się w tym tygodniu w Stargardzie.

Rozmowa o rewitalizacji

Organizatorem spotkania był Urząd Miejski w Stargardzie w partnerstwie z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego. Do Stargardzkiego Centrum Kultury przybyli prelegenci z całego kraju, praktycy z ogromnym bagażem doświadczeń w prowadzeniu rewitalizacji.
Spotkanie rozpoczął Piotr Mync, zastępca Prezydenta Miasta. W roli moderatora wystąpił Krzysztof Musiatowicz z OWES. Program z zainteresowaniem śledziło ponad 80 osób.

Konferencja dała możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w rewitalizacji. Na pytanie, co powoduje, że procesy rewitalizacyjne zakończą się sukcesem, prelegenci odpowiedzieli, że przede wszystkim upór i determinacja w działaniach oraz nie poddawanie się i szukanie ciągle nowych rozwiązań.

28.02.2018

Drugie spotkanie Komitetu Rewitalizacji

Drugie spotkanie Komitetu Rewitalizacji odbyło się 28 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, przy ul. Czarnieckiego 17. W spotkaniu wzięło udział 22 osoby.

Komitet rewitalizacji - 2 spotkanie

Na spotkaniu omówiono główne cele i harmonogram działań Komitetu. Dyrektor Biura Strategii, Sylwia Kalmus-Samsel, zaprezentowała założenia Gminnego Programu Rewitalizacji, po czym zaproszeni goście omówili projekty, które będą realizowane w ramach rewitalizacji, tj. „Stargard nad Iną”, „ABC Przedsiębiorczości”, „Kultura pogranicza- nie ogranicza”, „Stargardzkie Centrum Nauki”, „Poznaj swoje możliwości, czyli z doradcą zawodowym za pan brat” oraz „Szkoła Rodzina i Środowisko”.

01.02.2018

Komitet Rewitalizacji ukonstytuował się

Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji odbyło się 1 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Stargardzie. Jego członkowie wybrali spośród siebie prezydium, którego przewodniczącą została Barbara Ankutowicz.

Komitet rewitalizacji - pierwsze spotkanie

Komitet Rewitalizacji ma pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze dla Prezydenta Miasta Stargard w zakresie rewitalizacji. Pierwsze spotkanie poprowadził zastępca Prezydenta, Piotr Mync oraz Dyrektor Biura Strategii Miasta, Sylwia Kalmus-Samsel. W spotkaniu wzięło udział 35 osób. Na spotkaniu wybrano prezydium, w którego skład weszli przewodniczący i jego zastępca. Wręczone zostały też nominacje wszystkim członkom Komitetu.

Przewodniczącą została Barbara Ankutowicz, reprezentująca środowisko architektów i urbanistów, natomiast jej zastępcą wybrano Pawła Klimka- animator lokalny Centrum Ekonomii Społecznej w Stargardzie. Prezydium zostało wybrane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, spośród członków Komitetu obecnych na spotkaniu.