Plots listed for sale

Plots listed for sale – Stargard City

ul. Sadowa
dz. nr 45/4 obr. 17 pow. 2461 m2 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

ul. Marii Skłodowskiej -Curie
dz. nr 70/4 obr. 13 pow. 818 m2
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

ul. Majora Henryka Sucharskiego
dz. nr 356/10 o pow. 29 m2, nr 356/13 o pow. 30 m2, nr 356/14 o pow. 30 m2 obr.1
forma zbycia: przetarg ustny ograniczony
przeznaczenie: garaże

Miejscowość Osowa, gmina Hańsk, powiat Włodawski, woj. Lubelskie
dz. nr 2 pow. 0,31 ha oraz nr 233/2 pow. 0,28 ha
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: tereny siedliskowe i rolne

al. Dębowa
dz. nr 584 obr. 12 pow. 1 453 m2
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

al. Dębowa
dz. nr 582 obr. 12 pow. 1 176 m2
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

al. Dębowa
dz. nr 575 obr. 12 pow. 832 m2
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

ul. Władysława Broniewskiego
dz. nr 323 obr. 19 pow. 12 160 m2
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: stacja paliw i usług

ul. Klonowa
dz.nr 98 obr. 7 pow. 597 m2
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

ul. Podmiejska
dz. 1/2, 1/3, ¼, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16 o łącznej pow. 19 160 m²
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

os. Pyrzyckie
działki 56/11, 56/12, 56/13, 56/14, 56/15, 56/16, 57/6, 57/7, 57/8, 57/10, 57/11, 57/12 o łącznej pow. 12 333 m²
forma zbycia : przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

ul. Robotnicza
dz. nr 144/5 obr.13 pow. 758 m²
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna