Mecenas Kultury

Zasady przyznawania tytułu Mecenas Kultury

Prestiżowy, honorowy tytuł Mecenasa Kultury Stargardu to nagroda wręczana osobom fizycznym i podmiotom za znaczące wsparcie działalności artystycznej i kulturalnej, w tym także organizacji wydarzeń kulturalnych oraz działalności na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami prowadzonej przez stargardzkie instytucje kultury, organizacje pozarządowe, szkoły artystyczne i placówki oświatowo-wychowawcze.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXII/253/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Stargardu Szczecińskiego

Pobierz uchwałę

Wniosek o uhonorowanie tytułem Mecenasa Kultury Stargardu

Wniosek o uhonorowanie tytułem Mecenasa Kultury Stargardu