Nagroda Prezydenta Miasta Stargard

NAGRODA – przyznawane jest za wybitne osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Kto może składać wnioski:

 • osoby lub podmiot ubiegające się o nagrodę pod warunkiem, że do wniosku złożona będzie lista poparcia zawierająca co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta;
 • co najmniej 3 Radnych Rady Miejskiej w Stargardzie lub Klubu Radnych Rady Miejskiej;
 • instytucje, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty prawne działające w obszarze kultury na terenie miasta Stargard;
 • mieszkańcy Stargardu pod warunkiem dołączenia do wniosku listy poparcia zawierającej co najmniej 30 podpisów mieszkańców miasta;
 • co najmniej 3 laureatów nagrody w dziedzinie kultury z lat ubiegłych;
 • placówki oświatowe i oświatowo-wychowawcze;
 • szkoły artystyczne;
 • Młodzieżowy Zespól Doradczy Prezydenta Miasta Stargard;
 • Prezydent Miasta z własnej inicjatywy.

Kto może otrzymać nagrodę:

Nagrody mogą otrzymać:

 • osoby fizyczne, które nie ukończyły 15. roku życia, zamieszkują lub kształcą się na terenie miasta Stargard;
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, zamieszkują, kształcą się lub pracują na terenie miasta Stargard lub prowadzą działalność w obszarze kultury na terenie Stargardu,
 • osoby prawne i organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie miasta Stargard i działające na rzecz jego mieszkańców w obszarze kultury i sztuki lub ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wnioski można składać do 28 lutego br. to przepisy przejściowe, które obowiązują tylko w 2020 roku w kolejnych latach wnioski o nagrody będzie można składać do  31 stycznia.

Wniosek o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Stargard