Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie kultury i sztuki

Stypendia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki ustanawia się w celu inspirowania działań, promowania dokonań i osiągnięć w obszarze kultury i sztuki oraz w trosce o rozwój uzdolnień i zainteresowań artystycznych.

Regulamin przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie kultury i sztuki

Pobierz regulamin

Podstawa prawna

Uchwała Nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 357)  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów i nagród Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie kultury i sztuki.

Pobierz uchwałę

Inne dokumenty

Oświadczenie do celów podatkowych

Wzór umowy stypendialnej​

Sprawozdanie z realizacji programu stypendium

Lista poparcia wniosku o stypendium i nagrodę Prezydenta Miasta Stargard w dziedzinie kultury i sztuki