Dzieci i młodzież

W przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola lub żłobka rodzice i opiekunowie dzieci mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Rząd na bieżąco aktualizuje termin jego obowiązywania. Szczegółowe informacje na temat tego wsparcia można uzyskać bezpośrednio u swojego pracodawcy, a także na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.