Aktualności: Sprawy urzędowe

Raport o stanie miasta

30 czerwca 2020

Radni Rady Miejskiej zagłosowali nad raportem o stanie miasta za 2019 r. To opracowanie, w którym można znaleźć szczegółowe i aktualne informacje o Stargardzie. Radni przyjęli dokument jednogłośnie. Jednocześnie udzielili wotum zaufania prezydentowi Rafałowi Zającowi.

– Minione 12 miesięcy były kolejnym rokiem konsekwentnego, dynamicznego i zrównoważonego rozwoju Stargardu. Widać to nie tylko po rekordowych nakładach inwestycyjnych, ale również po obrazie naszej całej działalności. Z budżetem na poziomie 340 000 000 zł staraliśmy się zaspokoić potrzeby wszystkich grup społecznych. Realizowaliśmy zróżnicowane, często nowatorskie działania, programy i polityki. Wystarczy sięgnąć po ten dokument, żeby w szczegółach przekonać się, jak wiele aktywności podejmowaliśmy w każdej dziedzinie funkcjonowania miasta – mówi prezydent Rafał Zając.

Raport to zarówno podsumowanie spraw z niedalekiej przeszłości, ale też źródło rzetelnych i sprawdzonych informacji dla przyszłych pokoleń – samorządowców, mieszkańców i tych, którzy interesują się życiem Stargardu. Jak co roku traktuje m.in. o majątku i finansach, stanie mienia komunalnego i realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Po raz pierwszy można w nim znaleźć także podsumowanie działalności wszystkich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich. Oprócz tego zainteresowani przeczytają także chociażby o prowadzonych w Stargardzie inwestycjach, programach społecznych i kwestiach związanych z ochroną środowiska. Ważnym elementem opracowania jest również oświata i edukacja, a także sprawy dotyczące kultury, sportu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

– Przed nami wiele wyzwań w trudnym – również dla samorządów – czasie pandemii koronawirusa. Dokładamy jednak wszelkich starań, żeby mimo ograniczeń realizować dalszy, zrównoważony rozwój Stargardu, zapewniając wsparcie przedsiębiorcom i wszystkim, którzy go teraz szczególnie potrzebują – dodaje prezydent Rafał Zając.

Cały dokument z załącznikami można pobrać poniżej.

Zdjęcie: UM w Stargardzie/archiwum

Raport o stanie miasta 2019

Załącznik nr 1 – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Załącznik nr 2 – SARL

Załącznik nr 3 – ZUK

Załącznik nr 4 – ZZO

Załącznik nr 5 – STBS

Załącznik nr 6 – MPGK

Załącznik nr 7 – MPK

Załącznik nr 8 – PEC

Załącznik nr 9 – Żłobek Miejski

Załącznik nr 10 – MDK

Załącznik nr 11 – SCK

Załącznik nr 12 – MAH

Załącznik nr 13 – Książnica Stargardzka

Załącznik nr 14 – OSiR

Załącznik nr 15 – Straż Miejska