Indywidualne wsparcie inwestycji

Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Stargardzie jako komórka odpowiedzialna za pozyskiwanie nowych inwestycji oraz obsługę inwestora zapewnia wsparcie w zakresie:

  • wyszukania odpowiednio zlokalizowanej działki o charakterystyce odpowiadającej indywidualnym wymaganiom inwestora,
  • kontaktów z wydziałami Urzędu Miejskiego odpowiedzialnymi za wydawanie decyzji niezbędnych w procesie inwestycyjnym, w celu zapewnienia możliwie najkrótszych terminów koniecznych do ich wydania,
  • kontaktów z innymi instytucjami wydającymi pozwolenia i decyzje, zaangażowanymi w proces inwestycyjny,
  • kontaktów z innymi instytucjami zaangażowanymi w proces inwestycyjny, jak na przykład gestorzy mediów.

Powyższe działania mają na celu zapewnienie inwestorowi obsługi typu one-stop-shop poprzez ograniczenie ilości instytucji, z którymi kontaktują się inwestorzy.