Współpraca ze szkołami o profilu technicznym

Technika zawodowe

Zespól Szkół nr 1

 • Technik mechatronik
 • Technik informatyk
 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik mechanik
 • Technik cyfrowych procesów graficznych
 • Technik technologii drewna
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik obsługi urządzeń dźwigowych

Zespól Szkół nr 2

 • Technik logistyk
 • Technik informatyk
 • Technik ekonomista
 • Technik hotelarstwa
 • Technik handlowiec
 • Technik spedytor

Zespól Szkół nr 5

 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych

 • Technik budownictwa
 • Technik odnawialnych źródeł energii
 • Technik dróg i mostów kolejowych

Zasadnicze szkoły zawodowe

 • elektryk
 • mechanik
 • stolarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • kucharz
 • sprzedawca
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • murarz – tynkarz
 • betoniarz- zbrojarz
 • cieśla
 • klasy wielozawodowe

Nowoczesne pracownie zawodowe
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 • Pracownie obróbki skrawaniem
 • Pracownie elektryczne i elektroniczne
 • Pracownie projektowania CAD/CAM
 • Pracownia obróbki drewna
 • Pracownia montażu i obróbki ręcznej
 • Pracownia instalatorstwa sanitarnego
 • Pracownia spawalnicza