Strona głównaDla biznesuOferta inwestycyjnaPomoc publiczna dla przedsiębiorstw

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy deminimis

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2014, poz.849).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

pdf – 893KB

Uchwała Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis

pdf – 55KB

Uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis.

pdf – 79KB

Uchwała Nr XXXII/327/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis

pdf – 320KB

Załączniki do uchwały:

Oświadczenie W wykonywaniu obowiązku wynikającego z § 16 pkt 1 uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego

doc – 28KB

Deklaracja w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 16 pkt 3 uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego

doc – 26KB

Oświadczenie w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 17 pkt 1 / § 18 pkt 1 uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego

doc – 27KB

Deklaracja w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 17 pkt 4 / § 18 pkt 3 uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargardu Szczecińskiego

doc – 27KB

Pozostałe dokumenty:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

pdf – 1MB

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

xls – 141KB

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis

doc – 16KB

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014, poz.849).

Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 (Dz.Urz.UE. C 209/1 z 23.7.2013)

pdf – 1,17MB

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu ( Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014r.)

pdf – 1,9MB

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.07.2014r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2014r., poz. 878)

pdf – 503KB

Uchwała Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński

pdf – 490KB

Uchwała Nr XXXII/328/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński

pdf – 202KB

UCHWAŁA NR XXIIL258/2020 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na terenie miasta Stargard Szczeciński

pdf – 1,41MB

Załączniki do uchwały:

Zgłoszenie zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej

doc – 73KB

Deklaracja w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 30 pkt 2 uchwały w sprawie programu regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński

doc – 27KB

Oświadczenie w wykonywaniu obowiązku wynikającego z § 31 pkt 2 uchwały w sprawie programu regionalnej pomocy dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński

doc – 28KB

Oświadczenie w wykonywaniu obowiązku wynikającego z § 32 pkt 1 uchwały w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński

doc – 28KB

Oświadczenie w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 32 pkt 2 uchwały w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński

doc – 27KB

Deklaracja w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 32 pkt 3 uchwały w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński

doc – 29KB

Informacja o wysokości zatrudnienia

doc – 28KB

Pozostałe dokumenty:

Wskazówki dotyczące korzystania z programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński na podstawie uchwały Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 września 2014 r.

pdf – 55KB

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

xls – 156KB