Tereny inwestycyjne

Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii, stanowiący podstawę unikatowej oferty inwestycyjnej Stargardu, zlokalizowany jest na terenie byłego lotniska wojsk radzieckich Kluczewo w Stargardzie. Przejęta w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych baza wojskowa składała się z części mieszkaniowej oraz z obszaru, na którym zlokalizowana była infrastruktura lotniska (pas startowy, hangary, budynki obsługi lotniska) o łącznej powierzchni około 1200 hektarów. Całkowita powierzchnia Parku to około 850 hektarów. Tak duża, zwarta powierzchnia terenu o przejrzystej strukturze własnościowej pozwala na lokowania na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie nawet największych projektów inwestycyjnych.

Powyższe zalety stanowią o wyjątkowości terenów inwestycyjnych w Stargardzie.

Tereny inwestycyjne
Tereny inwestycyjne
Tereny inwestycyjne