Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta

Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej. Wyznacza obszary, w których niezbędna jest interwencja i wskazuje działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne, które należy  podjąć dla poprawy i zaspokojenia potrzeb wybranych grup osób i rodzin.

Uchwałą Nr XXIV/275/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 stycznia 2021 r. przyjęto Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Stargard na lata 2021-2027.

Załączniki:

Sprawozdanie z realizacji strategii w 2022 roku

Sprawozdanie z realizacji strategii w 2021 roku

Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Stargard na lata 2021-2027

Załącznik do uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Stargard na lata 2021-2027

Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta na lata 2014-2020

Sprawozdanie z realizacji Strategii w 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii w 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii w 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii w 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii w 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii w 2019 r.