Wsparcie środowiskowe – osoby bezdomne

Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie

ul. Krasińskiego 19
Stargard
tel.: 91 578 08 30
caritas@o2.pl
www.szczecin.caritas.pl

  • Ogrzewalnia
  • Łaźnia
  • Jadłodajnia
  • Magazyn odzieży używanej
  • Noclegownia
  • Schronisko dla osób bezdomnych
  • Gminny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet oraz kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia

Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych, Samotnych Matek z Dziećmi w Stargardzie

ul. Okulickiego 3
Stargard
tel.: 91 576 29 96 lub 695 062 996
janusz2607@interia.pl

  • Schronisko dla osób bezdomnych
  • Punkt pomocy doraźnej dla osób bezdomnych

Infolinia – pomoc bezdomnym w czasie mrozów

800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych, to numery bezpłatnej infolinii na rzecz osób bezdomnych. Można również poinformować bezpośrednio pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie tel. 91 578 45 83.

Infolinia służy osobom bezdomnym, które uzyskają informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach, a także wszystkim, którzy w okresie zimowym zauważą osobę potrzebującą pomocy. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).

Stargardzki system wychodzenia z bezdomności