Wsparcie środowiskowe – pomoc żywnościowa

Wsparcie w postaci pomocy żywnościowej na terenie miasta oferują organizacje pozarządowe, na podstawie skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Chrześcijańska Służba Charytatywna – Filia w Stargardzie

ul. Kochanowskiego 24
Stargard
tel.: 690 180 229
stargard@chsch.pl