Seniorzy

Polityka senioralna jest jednym z podstawowych elementów polityki społecznej realizowanej w Stargardzie. Rozwijanie systemu wsparcia i aktywizacji seniorów to jeden z celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Stargard na lata 2021-2027. Obejmuje działania od rozwijania usług społecznych poprzez rozwijanie oferty edukacyjnej dla osób starszych, promowanie integracji wewnątrz-          i międzypokoleniowej, aż do działań na rzecz partycypacji społecznej osób starszych.

Przedsięwzięcia na rzecz seniorów podejmowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Również z nimi opracowano Program działań na rzecz osób starszych „Stargard Przyjazny Starzeniu”, który został opracowany przez Zespół Koordynacyjny.

Program obejmuje działania w różnych obszarach, tj. przestrzenie publiczne i budynki, transport, mieszkalnictwo, partycypacja społeczna, szacunek i inkluzja społeczna, partycypacja obywatelska i zatrudnienie, komunikacja i informacja, wsparcie społeczności i usługi zdrowotne.

Wiele działań Miasta podejmowanych jest z inicjatywy powołanego w 2016 r. Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta ds. Seniorów, który reprezentuje środowisko osób starszych. Do takich inicjatyw należy włączenie Miasta do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu WHO, wprowadzenie Stargardzkiej Karty Seniora, obchody Stargardzkich Dni Seniora, Krzesełko dla Seniora, Złota Rączka, Aktywny i Bezpieczny Senior i wiele innych.

Co roku, od 2016 r. we wrześniu organizowane są Stargardzkie Dni Seniora, które są okazją nie tylko do wspólnej zabawy, ale i współzawodnictwa. Tradycyjnie odbywa się Senioriada, czyli zawody sportowe drużyn seniorskich, Parada Seniorów i Festyn wraz z zabawą taneczną, które są okazją do integracji stargardzkiej społeczności.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego doceniając działania Miasta Stargard– otwartość i umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby osób starszych – w 2017 r. przyznał Stargardowi tytuł „Samorząd Przyjazny Seniorom”.