Dom Senior +

Dzienny Dom Senior+

Placówka prowadzona jest na zlecenie Miasta przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Placówka znajduje się przy ul. Limanowskiego 24 i dysponuje 20 miejscami dla seniorów. Oferta Dziennego Domu „Senior+” obejmuje przede wszystkim usługi mające na celu aktywizację, opiekę i rehabilitację seniorów. Zapisy do placówki są prowadzone przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

W Dziennym Domu „Senior+” każdy Senior uczestniczy w różnych zajęciach. Oferowane przez Placówkę usługi to m.in. usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne, aktywności ruchowej i kinezyterapii, usługi terapii zajęciowej, usługi pielęgnacyjne. Oprócz wielu zajęć, osoba ma również zapewniony jeden ciepły posiłek oraz transport do Placówki. Pobyt w Dziennym Domu Senior+ jest płatny. Miesięczny koszt wynosi 300 zł, jednak jest on uzależniony od dochodu. Osoby, które mają niższy dochód mogą liczyć na ulgi w płatnościach.