Program „Miasto przyjazne starzeniu”

Program „Stargard przyjazny starzeniu” został opracowany przez Zespół Koordynacyjny powołany przez Prezydenta Miasta oraz utworzone przez niniejszy Zespół 8 grup roboczych. W sumie w pracach grup udział wzięło 61 osób. Grupy odbyły 16 spotkań roboczych, podczas których pracowały nad diagnozą oraz propozycją działań w 8 obszarach tj. przestrzenie publiczne i budynki, transport, mieszkalnictwo, partycypację społeczną, szacunek i inkluzję społeczną, partycypację obywatelską i zatrudnienie, komunikację i informację, wsparcie społeczności i usługi zdrowotne. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy opracowano cele w ww. obszarach tematycznych, a ich realizację zaplanowano na najbliższe 3 lata.

Pobierz program