Zachodniopomorska Karta Seniora

Do czego służy Zachodniopomorska Karta Seniora?

Zachodniopomorska Karta Seniora uprawnia jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu Zachodniopomorska Karta Seniora. Z aktualną ofertą ulg i uprawnień można zapoznać się poniżej.

Wykaz ulg i uprawnień

Komu przysługuje Zachodniopomorska Karta Seniora?
Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Seniora objęte są osoby starsze zamieszkałe na terenie województwa zachodniopomorskiego. O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat.

Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Seniora?
Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17. Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego złożenia.

Czy Zachodniopomorska Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie?
Tak, Zachodniopomorska Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie.

Na jak długo przyznawana jest Zachodniopomorska Karta Seniora?
Karta wydawana jest na czas nieokreślony.

Jak korzystać z Zachodniopomorskiej Karty Seniora?
Karta jest ważna wraz z dowodem osobistym.

Co zrobić w przypadku utraty, uszkodzenia Karty lub zmiany danych?
W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, wydawany jest duplikat z tym samym numerem. Zmiana danych osobowych posiadacza Karty również wymaga wydania duplikatu Karty. Aby go otrzymać należy się zgłosić do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17. Wydanie duplikatu karty jest bezpłatne.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Seniora, a także na stronie internetowej www.rodzina.wzp.pl

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy:

  • Urzędu Miejskiego w Stargardzie: tel.: 91 578 42 70 wew. 11 i 12 (Biuro Obsługi Klienta) oraz 91 578 65 81 (Wydział Polityki Społecznej),
  • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: tel. 91 425 36 09 lub e-mail: rodzina@wzp.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią zarządzenia Prezydenta Miasta Stargard, regulującego m.in. zasady przyznawania oraz wydawania Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Wzór wniosku o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora

Zarządzenie Nr 321/2015 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 4 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 375/2015 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 30 grudnia 2015 r.