Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 2270)  prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Prezydent Miasta Stargard prowadzi Rejestr żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie miasta Stargard:

http://bipstargard.pl/BIP.aspx?Sel=5878&ident=3137

Wyszukiwarka żłobków i klubów dziecięcych w portalu Emp@tia:
https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow