Informacje dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce

Terminy składania dokumentów:

  • do 31 stycznia sprawozdanie na formularzu RKZ-4 z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/),
  • do 30 września wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na przyszły rok.

W przypadku podmiotów, które otrzymały dotację:

  • do 25 stycznia informacja o aktualnej liczbie dzieci objętych opieką żłobka/klubu dziecięcego, następnie do 5 dnia każdego miesiąca,
  • do 10 lipca sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej za okres od 1 stycznia do 30 czerwca,
  • do 15 stycznia sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej za okres od 1 lipca do 31 grudnia.”

Uchwały

Uchwała Nr VIII/104/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Uchwała Nr XI/101/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 września 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Uchwała Nr XIV/177/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Stargard Szczeciński

Uchwała Nr XI/100/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Stargard Szczeciński.

Uchwała Nr XVIII/211/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy – Miasta Stargard

Uchwała Nr XXXIII/352/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy – Miasta Stargard