Żłobki i kluby dziecięce

Na terenie miasta Stargard funkcjonuje 11 placówek sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Celem działania żłobków i klubów dziecięcych jest udzielanie świadczeń, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną odpowiednią do wieku dzieci.

Żłobek Miejski „Leśna Polana” prowadzi działalność statutową w dwóch budynkach,
tj. w budynku przy ul. Krasińskiego 5 oraz w budynku na os. Zachód A4, gdzie znajduje się główna siedziba.

Od 2013 roku w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3, Miasto udziela również dotacji celowych dla prywatnych podmiotów wpisanych do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Żłobek Miejski „Leśna Polana” w Stargardzie

– os. Zachód A4 (siedziba)

– ul. Krasińskiego 5

91/ 573-50-10

sekretariat@zlobek.stargard.pl

 

Placówki niepubliczne:

Żłobki:

1. Żłobek Niepubliczny Prosiaczek
ul. Rumuńska 9a-g/2,
721-809-904
kontakt@zlobekprosiaczek.pl

2. Żłobek Niepubliczny Elemelek
ul. Skarbowa 4a/1a-1b-1c
508-719-508
elemelek.stargard@gmail.com

3. Żłobek Językowy Abecadło
ul. Chopina 31U/5,
519-802-349
a.krawniak-gralak@wp.pl

4. Niepubliczny Żłobek Junior
ul. Pogodna 10-12,
663-424-117
zlobek.junior@gmail.com

5. Niepubliczny Żłobek Chatka Małego Skrzatka
ul. Lechonia 6C i D,
509-291-806
ch.malegoskrzatka@gmail.com

6. Niepubliczny Integracyjny Żłobek Niezapominajka
ul. Niepodległości 59/3-4,
531-569-332
zlobek@niezapominajka-stargard.pl

7. Niepubliczny Żłobek Bajkowa Akademia(zawieszony)
ul. Wyszyńskiego 12-15A/6,
509-740-146
sylgwa7@wp.pl

8. Niepubliczny Żłobek Słoneczko
ul. Śniadeckiego 17,
91-434-51-28
zarzad@tpd.szczecin.pl

9. Niepubliczny Żłobek Małe Omnibuski
ul. Chopina 31u/6,
662-380-915
biuro@omnibuski.pl

Kluby Dziecięce:

1. Klub Dziecięcy Kreatywny Maluch
ul. Limanowskiego 32,
509-591-967
gschudzik@interia.pl

2. Domowe Montessori Klub Malucha Małgorzata Koziak
ul. Reymonta 18
518-186-471
mwoloskowska@gmail.com