Aktualne konkursy

Zarządzenie nr 308/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 11 września 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Stargard z zakresu zdrowia publicznego, polegającego na wspieraniu aktywności osób starszych na poziomie lokalnym poprzez działania mające na celu utrzymanie osób starszych w jak najlepszej kondycji psychofizycznej.

Pobierz zarządzenie

Załącznik nr 1 do zarządzenia – Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 2 do zarządzenia – Wzór oferty na realizację zadania publicznego

Załącznik nr 3 do zarządzenia – Karta oceny oferty

Załącznik nr 4 do zarządzenia – Skład komisji konkursowej

Załącznik nr 5 do zarządzenia – Regulamin pracy komisji konkursowej