Budowa odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. Orzeszkowej

flaga polska
Godło Polski

INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania:

Budowa odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. Orzeszkowej

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard

Kwota dofinansowania: 5 491 643,42 zł

Całkowita wartość inwestycji: 9 996 217,04 zł

Rok realizacji: 2021/2023.

W ramach zadania pod nazwą „Budowa odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. Orzeszkowej” zaplanowano realizację następujących efektów rzeczowych:

  • przebudowę odcinka obwodnicy północnej o długości 846 m,
  • budowę jednostronnego chodnika o długości 1 740 m,
  • budowę ścieżki rowerowej o długości 686 m,
  • budowę oświetlenia ulicznego 38 szt.,
  • budowę 4 przystanku autobusowego z peronem,
  • budowę odwodnienia drogi.