Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie

flaga polska
Godło Polski

INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania:

Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 254 784,46 zł

Rok realizacji: 2021

W ramach zadania pod nazwą „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie” zaplanowano stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej poprzez budowę sygnalizacji świetlnej oraz odpowiedniej lokalizacji przejścia dla pieszych z uwzględnieniem lepszej widoczności zarówno dla pieszych, jak i kierowców.