Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej w Stargardzie

flaga polska
Godło Polski

INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania:

Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej w Stargardzie

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard

Kwota dofinansowania:  2 696 001,61 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 493 336,02

Rok realizacji: 2024/2025

W ramach zadania pod nazwą „Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej w Stargardzie” zaplanowano realizację następujących efektów rzeczowych:

  • wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni oraz nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej,
  • w celu zachowania normatywnych spadków oraz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych remontowi poddane zostaną również zjazdy,
  • Pracami objęte będą również dwie zatoki autobusowe, na których wymieniona zostanie zapadnięta nawierzchnia z kostki betonowej na nową z kostki kamiennej.