Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie

flaga polska
Godło Polski

INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania:

Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard

Kwota dofinansowania: 10 416 256,42 zł

Całkowita wartość inwestycji: 17 360 427,37 zł

Rok realizacji: 2023-2025

W ramach zadania zaplanowano realizację następujących efektów rzeczowych:

  1. ul. B.Chrobrego na odcinku od skrzyżowania z ul. K. Wielkiego do skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej-Curie: całkowita długość rozbudowy wynosi 521,96 m, w ramach której przewiduje się: przebudowę nawierzchni jezdni, budowę ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę chodników, zjazdów i miejsc postojowych oraz przebudowę zatok autobusowych, a także budowę kanału technologicznego, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci oświetlenia ulicznego. Ponadto, aby poprawić bezpieczeństwo użytkowników drogi planuje się również budowę wyniesionych przejść i przejazdów w obrębie w obrębie jezdni.
  2. ulic Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej: całkowita długość rozbudowy wynosić będzie 614,17 m w ramach której przewiduje się przebudowę nawierzchni jezdni, budowę i przebudowę chodników, zjazdów i miejsc parkingowych. W ramach inwestycji planuje się również budowę kanału technologicznego, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci oświetlenia ulicznego. Dodatkowo w wyniku realizacji inwestycji koniecznym będzie remont mostu na Kanale Młyńskim, regulacja pokryw infrastruktury (wraz z ewentualną ich wymianą w przypadku ich uszkodzenia) i ich ewentualne odcinkowe zabezpieczenie oraz zagospodarowanie terenów zielonych.