Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Czarnieckiego (przy zejściu ze skweru Ojca Św. Jana Pawła II) poprzez instalacje oświetlenia

flaga polska
Godło Polski

INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Czarnieckiego (przy zejściu ze skweru Ojca Św. Jana Pawła II) poprzez instalacje oświetlenia.

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard

Kwota dofinansowania: 11 540,58 zł

Całkowita wartość inwestycji: 14 425,72 zł

Rok realizacji: 2021

W ramach zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejście dla pieszych na ul. Czarnieckiego (przy zejściu ze skweru Ojca Św. Jana Pawła II) poprzez instalacje oświetlenia” zaplanowano budowę instalacji oświetlenia przejścia dla pieszych, która poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (pieszych) poprzez zwiększenie widoczności obszaru przejścia.