Remont ulicy Nasiennej w Stargardzie

flaga polska
Godło Polski

INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania:

Remont ulicy Nasiennej w Stargardzie

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard

Kwota dofinansowania: 174 076,56 zł

Całkowita wartość inwestycji: 248 680,80 zł

Rok realizacji: 2022

W ramach zadania pod nazwą „Remont ulicy Nasiennej w Stargardzie” zaplanowano realizację następujących efektów rzeczowych:

  • oczyszczenie nawierzchni bitumicznej,
  • remont cząstkowy ubytków w nawierzchni,
  • ułożenie dwóch warstw mieszanki slurry seal,
  • studnie i zawory kanalizacyjne do regulacji.