Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie

flaga polska
Godło Polski

INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania:

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard

Kwota dofinansowania:  112 935,98 zł

Całkowita wartość inwestycji: 212 926,00  zł

Rok realizacji: 2023/2024

W ramach zadania pod nazwą „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie” zaplanowano realizację następujących efektów rzeczowych:

  • budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przez wykonanie wyspy o długości
    12 m z obustronnymi najazdami o długości 2 m,
  • remont odcinka drogi o długości 32 m w tym ułożenie krawężników, oporników
    i obrzeży, wykonanie wyniesienia oraz wymiana nawierzchni asfaltowej,
  • montaż dwóch punktów świetlnych.