Budowa ulicy Chełmońskiego w Stargardzie

flaga polska
Godło Polski

INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Nazwa zadania:

Budowa ulicy Chełmońskiego w Stargardzie

Beneficjent: Gmina Miasto Stargard

Kwota dofinansowania: 1 567 231,60 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 238 902,29 zł

Rok realizacji: 2022/2023

W ramach zadania pod nazwą „Budowa ulicy Chełmońskiego w Stargardzie” zaplanowano realizację następujących efektów rzeczowych:

  • budowę nawierzchni jezdni o szerokości 5 m i długości 500 m,
  • budowę jednostronnego chodnika o długości 500 m,
  • budowę oświetlenia ulicznego 3 szt.,
  • budowę odwodnienia drogi.