Sprawy mieszkaniowe

Miasto zaspokaja potrzeby mieszkaniowe mieszkańców o niskich dochodach, zamieszkujących w trudnych warunkach poprzez przydzielanie lokali należących do Miasta oraz lokali pozyskiwanych od innych właścicieli. Oferowane są lokale w ramach najmu socjalnego (umowy na czas określony) oraz lokale mieszkalne na czas nieoznaczony. Mieszkańcy Miasta uzyskujący niskie dochody mogą skorzystać ze wsparcia w postaci dodatku mieszkaniowego. Jeśli zamieszkują w lokalach komunalnych – również z obniżki czynszu.

Miasto Stargard oferuje także mieszkania wspomagane dla określonych grup społecznych tj. osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, osób starszych, osób bezdomnych, osób opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze. Mieszkania te stanowią formę pomocy, która ma na celu przygotowywanie osób tam przebywających, w szczególności pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającą warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku w integracji ze społecznością lokalną.