Oferta terenów mieszkaniowych

Wykaz nieruchomości Gminy – Miasta Stargard proponowanych do zbycia w 2019 roku

Tereny mieszkaniowe: 

ul. Sadowa
dz. nr 45/4 obr. 17 pow. 2461 m2 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej dz. 45/1
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa
(brak planu – niezbędne uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy)

ul. Marii Skłodowskiej – Curie
dz. nr 70/4 obr. 13 pow. 818 m2
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

al. Dębowa 
dz. nr 584 obr. 12 pow. 1 453 m2
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

al. Dębowa 
dz. nr 582 obr. 12 pow. 1 176 m2
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

al. Dębowa 
dz. nr 575 obr. 12 pow. 832 m2
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

ul. Brzozowa 
dz. 466/3 obr. 6 pow. 1311 m2
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
(brak planu – niezbędne uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy)

ul. Klonowa 
dz. nr 98 obr. 7 pow. 597 m2
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

ul. Podmiejska 
dz. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16  obręb 5 o łącznej pow.       19 160 m²
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

os. Pyrzyckie
działki nr: 57/6 o pow. 1053 m2, 57/7 o pow. 1102 m2, 57/8 o pow. 1009 m2, 57/10 o pow. 1142 m2, 57/11 o pow. 1163 m2, 57/12  o pow. 1149 m² obręb 19
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

ul. Robotnicza 
dz. nr 144/5 obr.13 pow. 758 m²
forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna