Podstawa prawna

Uchwała Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej Miasto realizuje poprzez wykorzystanie swojego własnego zasobu mieszkaniowego lub w wyniku pozyskiwania lokali od innych właścicieli.

Uchwała określa:

  • zasady wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach,
  • tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali i sposób poddania tych spraw kontroli społecznej,
  • zasady wynajmowania pomieszczeń tymczasowych,
  • warunki zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta,
  • zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

Uchwała Nr LIV/538/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych

Uchwała Nr XLV/455/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych

Uchwała Nr XXX/327/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 31 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych

Uchwała Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych

Uchwała Nr XXVIII/305/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy-Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych