Podprogram „Bez Barier”

Podprogram „Bez Barier” ma na celu dostarczanie mieszkań w pełni przystosowanych do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkania realizowane w ramach tego programu przeznaczone są wyłącznie dla gospodarstw domowych, których główny najemca lub osoba wspólnie z nim zamieszkująca jest osobą niepełnosprawną, będącą pod opieką stowarzyszenia. W realizacji ww. mieszkalnictwa uczestniczy  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie (mieszkalnictwo dla osób niepełnosprawnych intelektualnie) oraz uczestniczyło Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół „Pomost” w Stargardzie (mieszkalnictwo dla osób niepełnosprawnych ruchowo).

Pomysłodawcą mieszkań było Koło PSONI w Stargardzie. Pierwsze mieszkania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie zostały oddane w 1999 r. i 2001 r.: dwa segmenty z 22 mieszkaniami przeznaczonymi dla podopiecznych Koła oraz 2 mieszkania dla ich opiekunów (mieszkania znajdują się w 2 budynkach przy ul. Przedwiośnie). Natomiast w 2004 r. wybudowano pensjonat przy ul. Broniewskiego dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej (11 mieszkań).

W ramach podprogramu „Bez Barier” budowane są również mieszkania specjalnie przystosowane dla osób z dysfunkcją ruchu. W budynkach Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. znajduje się 21 takich mieszkań, przy czym Miasto uczestniczyło w kosztach budowy 19 lokali (wnosząc pełną partycypację w kosztach budowy 12 mieszkań i częściową partycypację w kosztach budowy 7 mieszkań).

Podprogram „Bez Barier”