Strona głównaDla mieszkańcaSprawy mieszkanioweObniżka czynszu – informacje ogólne

Obniżka czynszu – informacje ogólne

O udzielenie obniżki czynszu mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz podnajemcy lokali wynajmowanych Miastu przez innych właścicieli, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:

 • w gospodarstwie domowym 1-osobowym 195% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 2-osobowym 150% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 3-osobowym 145% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 4-osobowym 135% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 5-osobowym 130% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 6-osobowym i większym 125% najniższej emerytury.

Najniższa emerytura od 1 marca 2021 r. wynosi 1.250,88 zł.

Wielkość gospodarstwa domowego Wysokość obniżki czynszu Maksymalny dochód na osobę w % najniższej emerytury Maksymalny dochód na osobę w zł najniższej emerytury Maksymalny dochód gospodarstwa domowego w zł
1-osobowe 60% 75% 938,16 zł 938,16 zł
40% 175% 2189,04 zł 2189,04 zł
30% 185% 2314,13 zł 2314,13 zł
20% 195% 2439,22 zł 2439,22 zł
2-osobowe 40% 130% 1626,14 zł 3252,29 zł
30% 140% 1751,23 zł 3502,46 zł
20% 150% 1876,32 zł 3752,64 zł
3-osobowe 40% 125% 1563,60 zł 4690,80 zł
30% 135% 1688,90 zł 5066,06 zł
20% 145% 1813,78 zł 5441,33 zł
4-osobowe 40% 115% 1438,51 zł 5754,05 zł
30% 125% 1563,60 zł 6254,40 zł
20% 135% 1688,69 zł 6754,75 zł
5-osobowe 40% 110% 1375,97 zł 6879,84 zł
30% 120% 1501,06 zł 7505,28 zł
20% 130% 1626,14 zł 8130,72 zł
6-osobowe 40% 105% 1313,42 zł 7880,54 zł
30% 115% 1438,51 zł 8631,07 zł
20% 125% 1563,60 zł 9381,60 zł

Obniżek czynszu nie stosuje się do najemców, którzy:

 • zalegają z opłatami za używanie lokalu, chyba że przystąpili do programów oddłużeniowych uchwalonych przez Miasto lub zawarli z Miastem stosowne porozumienie dotyczące sposobu spłaty długu;
 • pobierają dodatek mieszkaniowy – nie dotyczy najemców mieszkań wspomaganych w rozumieniu przepisów uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Stargard i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej;
 • opłacają czynsz za lokal wynajęty w ramach najmu socjalnego;
 • opłacają czynsz za pomieszczenie tymczasowe.

Najemcom zamieszkującym w lokalach o powierzchniach użytkowych większych niż powierzchnia normatywna w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych, obniżkę czynszu stosuje się do powierzchni normatywnej.

Aby uzyskać obniżkę czynszu, należy:

 1.  złożyć wniosek o udzielenie obniżki czynszu w Rejonie Eksploatacji Budynków Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. – przy al. Żołnierza 11 A w Stargardzie,
 2. do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Wniosek o udzielenie obniżki czynszu

Deklaracja o wysokości dochodów