Obniżka czynszu – informacje ogólne

O udzielenie obniżki czynszu mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz podnajemcy lokali wynajmowanych Miastu przez innych właścicieli, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:

 • w gospodarstwie domowym 1-osobowym 205% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 2-osobowym 160% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 3-osobowym 155% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 4-osobowym 145% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 5-osobowym 140% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 6-osobowym i większym 135% najniższej emerytury.

Najniższa emerytura od 1 marca 2023 r. wynosi 1 588,44 zł.

Wielkość gospodarstwa domowego Wysokość obniżki czynszu Maksymalny dochód na osobę w % najniższej emerytury Maksymalny dochód na osobę w zł najniższej emerytury Maksymalny dochód gospodarstwa domowego w zł
1-osobowe 60% 75% 1191,33 zł 1191,33 zł
40% 175% 2779,77 zł 2779,77 zł
30% 185% 2938,61 zł 2938,61 zł
20% 195% 3097,46 zł 3097,46 zł
15% 205% 3256,30 zł 3256,30 zł
2-osobowe 40% 130% 2064,97 zł 4129,94 zł
30% 140% 2223,82 zł 4447,63 zł
20% 150% 2382,66 zł 4765,32 zł
15% 160% 2541,50 zł 5083,01 zł
3-osobowe 40% 125% 1985,55 zł 5956,65 zł
30% 135% 2144,39 zł 6433,18 zł
20% 145% 2303,24 zł 6909,71 zł
15% 155% 2462,08 zł 7386,25 zł
4-osobowe 40% 115% 1826,71 zł 7306,82 zł
30% 125% 1985,55 zł 7942,20 zł
20% 135% 2144,39 zł 8577,58 zł
15% 145% 2303,24 zł 9212,95 zł
5-osobowe 40% 110% 1747,28 zł 8736,42 zł
30% 120% 1906,13 zł 9530,64 zł
20% 130% 2064,97 zł 10324,86 zł
15% 140% 2223,82 zł 11119,08 zł
6-osobowe 40% 105% 1667,86 zł 10007,17 zł
30% 115% 1826,71 zł 10960,24 zł
20% 125% 1985,55 zł 11913,30 zł
15% 145% 2144,39 zł 12866,36 zł

Obniżek czynszu nie stosuje się do najemców, którzy:

 • zalegają z opłatami za używanie lokalu, chyba że przystąpili do programów oddłużeniowych uchwalonych przez Miasto lub zawarli z Miastem stosowne porozumienie dotyczące sposobu spłaty długu;
 • pobierają dodatek mieszkaniowy – nie dotyczy najemców lokali wspomaganych w rozumieniu przepisów uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Stargard i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej;
 • opłacają czynsz socjalny;
 • opłacają czynsz za pomieszczenie tymczasowe.

Najemcom zamieszkującym w lokalach o powierzchniach użytkowych większych niż powierzchnia normatywna w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych, obniżkę czynszu stosuje się do powierzchni normatywnej.

Aby uzyskać obniżkę czynszu, należy:

 1. złożyć wniosek o udzielenie obniżki czynszu w Rejonie Eksploatacji Budynków Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. – przy al. Żołnierza 11 A w Stargardzie,
 2. do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Wniosek o udzielenie obniżki czynszu

Deklaracja o wysokości dochodów