Obniżka czynszu – informacje ogólne

O udzielenie obniżki czynszu mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz podnajemcy lokali wynajmowanych Miastu przez innych właścicieli, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza:

 • w gospodarstwie domowym 1-osobowym 205% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 2-osobowym 160% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 3-osobowym 155% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 4-osobowym 145% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 5-osobowym 140% najniższej emerytury;
 • w gospodarstwie domowym 6-osobowym i większym 135% najniższej emerytury.

Najniższa emerytura od 1 marca 2024 r. wynosi 1 780,96 zł.

Wielkość gospodarstwa domowego Wysokość obniżki czynszu Maksymalny dochód na osobę w % najniższej emerytury Maksymalny dochód na osobę w zł najniższej emerytury Maksymalny dochód gospodarstwa domowego w zł
1-osobowe 60% 75% 1 335,72 zł 1 335,72 zł
40% 175% 3 116,68 zł 3 116,68 zł
30% 185% 3 294,78 zł 3 294,78 zł
20% 195% 3 472,87 zł 3 472,87 zł
15% 205% 3 650,97 zł 3 650,97 zł
2-osobowe 40% 130% 2 315,25 zł 4 630,50 zł
30% 140% 2 493,34 zł 4 986,69 zł
20% 150% 2 671,44 zł 5 342,88 zł
15% 160% 2 849,54 zł 5 699,07 zł
3-osobowe 40% 125% 2 226,20 zł 6 678,60 zł
30% 135% 2 404,30 zł 7 212,89 zł
20% 145% 2 582,39 zł 7 747,18 zł
15% 155% 2 760,49 zł 8 281,46 zł
4-osobowe 40% 115% 2 048,10 zł 8 192,42 zł
30% 125% 2 226,20 zł 8 904,80 zł
20% 135% 2 404,30 zł 9 617,18 zł
15% 145% 2 582,39 zł 10 329,57 zł
5-osobowe 40% 110% 1 959,06 zł 9 795,28 zł
30% 120% 2 137,15 zł 10 685,76 zł
20% 130% 2 315,25 zł 11 576,24 zł
15% 140% 2 493,34 zł 12 466,72 zł
6-osobowe 40% 105% 1 870,01 zł 11 220,05 zł
30% 115% 2 048,10 zł 12 288,62 zł
20% 125% 2 226,20 zł 13 357,20 zł
15% 145% 2 404,30 zł 14 425,78 zł

Obniżek czynszu nie stosuje się do najemców, którzy:

 • zalegają z opłatami za używanie lokalu, chyba że przystąpili do programów oddłużeniowych uchwalonych przez Miasto lub zawarli z Miastem stosowne porozumienie dotyczące sposobu spłaty długu;
 • pobierają dodatek mieszkaniowy – nie dotyczy najemców lokali wspieranych w rozumieniu przepisów uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Stargard i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej;
 • opłacają czynsz socjalny;
 • opłacają czynsz za pomieszczenie tymczasowe.

Najemcom zamieszkującym w lokalach o powierzchniach użytkowych większych niż powierzchnia normatywna w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych, obniżkę czynszu stosuje się do powierzchni normatywnej.

Aby uzyskać obniżkę czynszu, należy:

 1. złożyć wniosek o udzielenie obniżki czynszu w Rejonie Eksploatacji Budynków Stargardzkiego TBS Sp. z o. o. – przy al. Żołnierza 11 A w Stargardzie,
 2. do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Wniosek o udzielenie obniżki czynszu

Deklaracja o wysokości dochodów