Godziny przyjęć interesantów

Prezydent Rafał Zając lub jego zastępcy przyjmują mieszkańców w każdy roboczy poniedziałek od 14:00.

Informacje:
Sekretariat Prezydenta Miasta Stargard
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
pok. 110 (I piętro)
tel. 91 577 00 71

UWAGA:
Jeżeli dzień przyjęć przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, przyjęcia odbywają się w dniu następnym.