Zespół ds. Seniorów

W Stargardzie powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Zespół Doradczy ds. Seniorów działa od 2016 r. lat i jest organem o charakterze opiniodawczo – doradczym w zakresie kształtowania spójnej polityki senioralnej. Członkami Zespołu są osoby reprezentujące organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób starszych. Zespół podjął wiele cennych inicjatyw, a jego opinie stały się istotnym elementem podejmowanych w Mieście decyzji dotyczących osób starszych. To z wniosku Zespołu Doradczego Miasto podjęło inicjatywę włączenia się do Sieci Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia, co wiązało się z przyjęciem Programu „Stargard Przyjazny Starzeniu”, zorganizowano Stargardzkie Dni Seniora, a także wdrożono Stargardzką Kartę Seniora.

Skład zespołu:

Katarzyna Szkudło – Centrum Socjalne Caritas w Stargardzie,

Anna Cokan – Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie,

Stanisław Januszewski – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie,

Stanisław Bartosik – Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stargardzie,

Marzena Pawlak – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie,

Danuta Bojarska – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Stargardzie,

Eugeniusz Sztandera – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koło nr 13 w Stargardzie,

Edward Stawiński – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Koło  nr 13 w Stargardzie,

Jadwiga Dąbrowska – Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie,

Joanna Suleja – Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie,

Wanda Wysocka – Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie,

Maria Kmiecik Gałaguz – Oddział Rejonowy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów