Zastępcy Prezydenta Miasta

Ewa Sowa - Zastępca Prezydenta Miasta Stargard

Ewa Sowa – zastępca Prezydenta Miasta Stargard

Urodziła się w Stargardzie w 1962 r. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, a także studia podyplomowe z zakresu informatyki w Wyższej Szkole Humanistycznej.

Od samego początku drogi zawodowej pracowała w Szkole Podstawowej nr 12 – późniejszym Zespole Szkół Ogólnokształcących. Najpierw jako nauczycielka, od 1997 r. jako zastępca dyrektora, a w 2005 r. została dyrektorem placówki. Pracując w szkole opracowała i wdrożyła program kształcenia integracyjnego, który sprawdza się do dziś. W 2015 r. została powołana przez prezydenta Sławomira Pajora na stanowisko zastępcy prezydenta. Odpowiada za sprawy związane z oświatą, sprawami społecznymi, kulturą, sportem i turystyką.

Jest odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz budowania kształcenia integracyjnego.

tel. 91 578 42 98
e-mail: sekretariat2@um.stargard.pl

Piotr Mync - Zastępca Prezydenta Miasta Stargard

Piotr Mync – zastępca Prezydenta Miasta Stargard

Urodził się w Szczecinie w 1956 r. Ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Do 1989 r. pracował w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia w Szczecinie. Później był zatrudniony w Egon Saat AB Architektkontor w Sztokholmie jako projektant architektury. Następnie do 1998 r. pełnił funkcję wiceprezydenta Szczecina. Odpowiadał wówczas za planowanie przestrzenne, politykę mieszkaniową, gospodarkę nieruchomościami i geodezję. W czasie swojej drogi zawodowej zajmował również stanowisko prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W latach 2000-2001 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Następnie zajął fotel wiceprezesa w prywatnej spółce. Od 2003 r. był prezesem Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W 2013 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezydenta Szczecina ds. gospodarczych i rozwoju. Od 2017 r. pełnił funkcję doradcy prezydenta Szczecina ds. polityki przestrzennej. Od 2017 r. jest zastępcą prezydenta Stargardu.

W latach osiemdziesiątych był działaczem Solidarności. W 2006 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Stargardu.

tel. 91 577 00 71
e-mail: sekretariat@um.stargard.pl