Patronat Prezydenta Miasta Stargard

Zakres sprawy

Patronat Prezydenta Miasta jest wyróżnieniem honorowym, którym mogą zostać objęte przedsięwzięcia lub publikacje organizowane na terenie miasta Stargard i kształtujące pozytywny wizerunek miasta, a ich realizacja przyczyni się do: promocji kultury, edukacji, turystyki oraz sportu; rozwoju aktywności gospodarczej; promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; działań na rzecz ochrony środowiska. Przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Stargard nie oznacza deklaracji udziału Prezydenta Miasta w wydarzeniu objętym patronatem, wsparciem finansowym, rzeczowym lub organizacyjnym. Patronatem Prezydenta Miasta Stargard nie mogą zostać objęte przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym.

Dla kogo

Wnioski składać mogą: stowarzyszenia, instytucje kultury, organizacje, placówki oświatowe itp.​

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie wsparcia oraz patronatu Prezydenta Miasta Stargard

Miejsce złożenia dokumentu

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Brak

Termin

W przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe/rzeczowe/organizacyjne lub patronat wniosek należy złożyć 21 dni przed planowaną datą organizacji imprezy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 286/2022 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 28 września 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyznawania wsparcia oraz patronatu Prezydenta Miasta Stargard

Inne informacje uzupełniające

brak

Kontakt

Inspektor ds. Promocji – Marta Korytkowska, tel. 91 578 10 61

Załączniki

Zarządzenie Prezydenta Miasta Stargard

Wniosek o przyznanie wsparcia oraz patronatu Prezydenta Miasta Stargard