Patronat Prezydenta Miasta Stargard

Zakres sprawy

Patronat Prezydenta Miasta jest wyróżnieniem honorowym, którym mogą zostać objęte przedsięwzięcia lub publikacje organizowane na terenie miasta Stargard,  kształtujące  pozytywny wizerunek miasta, a ich realizacja przyczynia się do: promocji kultury, edukacji, turystyki oraz sportu; rozwoju aktywności gospodarczej; promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; działań na rzecz ochrony środowiska. Przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Stargard, nie oznacza deklaracji udziału Prezydenta Miasta w wydarzeniu objętym patronatem, wsparciem finansowym, rzeczowym lub organizacyjnym. Patronatem Prezydenta Miasta Stargard nie mogą zostać objęte przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym.

Dla kogo

Wnioski składać mogą: stowarzyszenia, instytucje kultury, organizacje, placówki oświatowe itp.​

Wymagane dokumenty

W przypadku ubiegania się o patronat Prezydenta Miasta:
Wniosek o przyznanie patronatu Prezydenta Miasta Stargard
[doc – 55KB]

W przypadku ubiegania się o wsparcie Prezydenta Miasta:
Wniosek o przyznanie wsparcia Prezydenta Miasta Stargard
[doc – 59KB]

Miejsce złożenia dokumentu

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

Opłata

Brak opłaty

Termin

W przypadku ubiegania się o wsparcie finansowe/rzeczowe/organizacyjne lub patronat wniosek należy złożyć 21 dni przed planowaną datą organizacji imprezy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 41/2018 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie przyznawania wsparcia oraz patronatu Prezydenta Miasta Stargard

Osoba do kontaktu

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
tel. 91 578 10 61

Załączniki

Wniosek o przyznanie patronatu Prezydenta Miasta Stargard

Wniosek o przyznanie wsparcia Prezydenta Miasta Stargard

Wniosek o wydanie materiałów informacyjno-promocyjnych