Młodzieżowy Zespół Doradczy Prezydenta Miasta

Młodzieżowy Zespół Doradczy Prezydenta Miasta Stargard powołano jako organ opiniodawczo – doradczy i pomocniczy w zakresie dotyczącym kształtowania spójnej polityki młodzieżowej, która ma zachęcać młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym między pokoleniami, na poziomie lokalnym.

Zarządzenie Nr 284/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowego Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Stargard

Skład Młodzieżowego Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Stargard

Regulamin pracy Młodzieżowego Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Stargard