Zespół ds. Osób z niepełnosprawnościami

W dniu  8 lipca 2020 r. Prezydent Miasta Stargard  powołał Zespół doradczy ds. Osób z Niepełnosprawnościami, który jest organem o charakterze opiniodawczo – doradczym i pomocniczym w zakresie rozwijania funkcjonującego na terenie miasta systemu wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

W skład Zespołu powołano osoby reprezentujące lokalne organizacje pozarządowe zrzeszające i działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Skład zespołu:

Edyta Lapczyk Lew– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie,

Artur Puszkarek– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie,

Zbigniew Mycyk– Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Stargardzie,

Halina Gutowska– Prezes Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka” w Stargardzie,

Małgorzata Jaroń – Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM,

Krzysztof Górski– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat Szansa w Stargardzie,

Michał Różański– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat Szansa w Stargardzie,

Milena Szczurko– Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie,

Helena Ziomko– Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona Koło Terenowe Stargard,

Zofia Socik – Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona Koło Terenowe w Stargardzie

Joanna Woloch – Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością ”Godna Przyszłość”.