Zespół ds. Osób z niepełnosprawnościami

W dniu  8 lipca 2020 r. Prezydent Miasta Stargard  powołał Zespół doradczy ds. Osób z Niepełnosprawnościami, który jest organem o charakterze opiniodawczo – doradczym i pomocniczym w zakresie rozwijania funkcjonującego na terenie miasta systemu wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

W skład Zespołu powołano osoby reprezentujące lokalne organizacje pozarządowe zrzeszające i działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Skład zespołu:

Edyta Lapczyk Lew– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie,

Artur Puszkarek– Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie,

Zbigniew Mycyk– Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Stargardzie,

Krzysztof Górski– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat Szansa w Stargardzie,

Michał Różański– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół Wolontariat Szansa w Stargardzie,

Agnieszka Dróżdż– Stowarzyszenie Nauczycieli i Rodziców Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Stargardzie,

Milena Szczurko– Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Stargardzie,

Hanna Król– Stargardzkie Stowarzyszenie Chorych na SM,

Małgorzata Jabłońska– Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Koło w  Stargardzie,

Helena Ziomko– Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona Koło Terenowe Stargard,

Halina Gutowska– Prezes Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka” w Stargardzie.