Cmentarze komunalne

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zarządza czynnymi cmentarzami komunalnymi. Opiekę nad cmentarzem wojennym przy ul. Reymonta sprawuje Urząd Miejski w Stargardzie.

Stargardzkie cmentarze objęte są systemem elektronicznego wyszukiwania grobów.

Mając na uwadze harmonijne zagospodarowanie przestrzeni, wszelkie nasadzenia drzew i krzewów należy uzgadniać i konsultować z ZUK lub administracją cmentarza. Pozwoli to na fachowe doradztwo, by w przyszłości uniknąć problemów i nieporozumień.

Opłaty za prawo użytkowania grobu, akceptację robót budowlanych na cmentarzu oraz za wjazd na teren cmentarzy przy ul. Kościuszki, Spokojnej i Lotników są pobierane przez Administratora cmentarzy komunalnych tj. przez spółkę Bio Star Sp. z o.o.  w budynku administracyjnym na nowym cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej 49.

Informacji dotyczących bieżących opłat, ich wysokości oraz ważności można uzyskać pod numerem telefonu : 519-546-955.

https://zuk-stargard.pl/tereny-miejskie/cmentarze/