Ochrona zwierząt

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.

Zabrania się zabijania zwierząt oraz znęcania się nad nimi, w szczególności:

  • bicia oraz ranienia lub okaleczania,
  • złośliwego straszenia lub drażnienia,
  • porzucenia zwierzęcia.

Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do zapewnienia swoim podopiecznym:

  • właściwych warunków bytowania,
  • ochrony przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi,
  • odpowiedniej karmy i wody,
  • opieki weterynaryjnej,
  • wykonywania obowiązkowych szczepień psów przeciw wściekliźnie (po ukończeniu przez psa 3. miesiąca życia, powtarzane co 12 miesięcy); szczepień psów dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne.

Uchwała Nr L/514/2023RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Stargard w 2023 roku” DZ. URZ. WOJ. 2023.2025.

Pobierz Program