Użytki ekologiczne

UCHWAŁA NR XXIII/238/2016
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE
z dnia 25 października 2016 r.
w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. „Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów – III”.

Karta usługi